Hallo wij zijn de snelle Zondags ATBBikers

Gem. Leeftijd: +- 35 jaar  ][  Gem. Snelheid: + 21 km/u  ][  Gem. Afstand: 35~70 km 

Aandrijving

Beperk kosten aan je aandrijving

Over de slijtage van kettingen en tandwielen bestaan even zoveel theorieën als misverstanden. In dit artikel een theorie die niet de enige is, maar wel goed is te hanteren om de kosten van vooral dure tandwielen te beperken.

Op afbeelding 1 bovenaan staat één schakel van een ketting afgebeeld. Een nieuwe schakel is precies 25,4 mm (hart van de pen tot hart van de pen) lang. Met de cijfers 1 t/m 4 zijn de onderdelen van een schakel aangegeven:
1 zijn de buitenplaten of -schalmen, 2 zijn de binnenplaten. Bij de moderne kettingen zijn de bussen geïntegreerd met de binnenplaten door de zichtbare opstaande rand. 3 zijn de rollen en 4 is de pen.

Welke onderdelen slijten?
Bij de ronding van de ketting over de tandwielen bewegen de buitenplaten licht ten opzichte van de binnenplaten. Dit geeft echter nauwelijks slijtage. De pen zit vast geperst in de buitenplaten en slijt niet ten opzichte van de buitenplaten. De opstaande randen van de binnenplaten, rol en de pen bewegen wel ten opzichte van elkaar.
Hier vindt dus slijtage plaats. De rollen liggen op het moment dat deze over de tandwielen heen gaan volkomen stil en slijten niet ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat de tandwielen bij gebruik van een nog niet versleten ketting, nauwelijks slijten.

Smering
Er moet alleen worden gesmeerd op de plaatsen die aan slijtage onderhevig zijn. Dus aan de binnenkant van de rol ten opzichte van de opstaande rand van de binnenplaat en ten opzichte van de pen. Olie en vet trekken zand en vuil aan, wat de slijtage doet toenemen, daarom moeten alle overige plaatsen van de ketting, dus ook de buitenkant van de buitenschalmen zo droog mogelijk worden gehouden.
Een druppeltje op iedere rol is meer dan voldoende en vervolgens alle zichtbare smering met een droge doek verwijderen. Herhaal dit na de eerste rit als overtollige smering naar buiten is geperst. Was heeft de eigenschap dat het droger is en minder vuil aantrekt dan olie of vet.

Slijtage checken
Aan de binnenkant van de rol ten opzichte van de opstaande rand van de binnenplaat en ten opzichte van de pen vindt slijtage plaats. Door slijtage komen de buitenplaten en de binnenplaten in de lengte verder van elkaar te staan en wordt de gehele ketting dus langer.
Een versleten ketting grijpt niet meer met alle schakels aan op de tandwielen, omdat de tandwielen niet zijn meegegroeid met de langer geworden ketting. Alle druk komt te staan op de eerste schakels die aangrijpen op het tandwiel en uiteindelijk zal de ketting zelfs overslaan. Omdat de krachten van de ketting niet meer evenredig worden verdeeld over de totale lengte waar deze aangrijpt op de tandwielen, maar alle druk op slechts enkele tanden van het tandwiel komt te staan, zal de slijtage van het tandwiel onevenredig snel toenemen.
Omdat de rollen, als deze over de tandwielen gaan, volkomen stil liggen, veroorzaakt dit geen slijtage aan de tandwielen, maar is de versleten ketting de echte boosdoener.

Wanneer ketting vervangen?
Het is van belang om de relatief goedkopere ketting te vervangen vóór deze de duurdere tandwielen beschadigd. Rohloff hanteert voor de maximale toegestane verlenging een norm van 0,075 mm per schakel, 0,075 mm per schakel komt overeen met: 0,075 / 25,4 * 100% = 0,3%. Een gemiddelde ketting telt ongeveer 55 schakels en is daarmee 55 * 25,4 mm = 1.397 mm lang. Voor een hele ketting is dat 0,003 * 1397 mm = 4,2 mm.
Wordt deze norm van circa 4 mm voor een hele ketting gehanteerd, dan past een nieuwe ketting in de meeste gevallen nog op de oude tandwielen, zodat die niet vervangen hoeven te worden. Laat men de ketting langer zitten, dan slijten de tandwielen te ver weg en kan geen nieuwe ketting meer op de gebruikte tandwielen gelegd worden. Dan moeten tandwielen en ketting tegelijk vervangen worden.

Hoe meten?
Een veel gehoorde manier is om de ketting op het grote blad te leggen en terwijl deze op het meest rechtse punt tussen duim en wijsvinger wordt genomen van de ketting af te trekken (zie afb. 2). Kan de ketting meer dan 0,5 cm van het grote blad worden genomen, dan is de ketting versleten. Deze methode is echter onbetrouwbaar. Een andere manier is om de ketting te demonteren en deze te vergelijken met een nieuwe ketting en vaststellen of de oude ketting meer dan 4 mm langer is. Deze methode is vrij omslachtig. Ook kan met een schuifmaat de lengte opgemeten worden van vier schakels (zie afb. 3).
Bij een nieuwe ketting is de lengte 4 * 25,4 mm = 101,6 mm. Is de lengte van vier schakels meer dan 101,9 mm, dan is de ketting aan vervanging toe. De beste en eenvoudigste methode is om een Caliber aan te schaffen. De Caliber meet vier schakels. Bij een nieuwe ketting komt de linkse punt (zie afb. 4) niet onder de ketting uit. Als door verlenging van de ketting de Caliber helemaal in de ketting zakt (zie afb. 5) dan is de verlenging van 0,075 per schakel bereikt en moet de ketting worden vervangen.Afbeelding 1


Afbeelding 2


Afbeelding 3


Afbeelding 4


Afbeelding 5
 
No images
Banner

Slider

Strava

Merken

Banner